Аграрный колледж Аккайынского района

КГУ « Аграрный колледж Аккайынского района»

Одно из старейших профессиональных учебных заведений нашей области.

 Педагогический коллектив  колледжа  – это кадры высокой квалификации.

Студенты колледжа являются участниками и призерами республиканских  и областных конкурсов профессионального мастерства « Лучший по профессии механизатор»,  «Лучший по профессии сварщик», «Лучший по профессии повар». Призовые места на областном этапе чемпионата WorldSkills по квалификациям             " Поварское дело", " Слесарное дело", " Сварочное дело"-  свидетельство высокого уровня профессиональной подготовленности студентов колледжа. Выпускники колледжа продолжают обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях республики, трудоустраиваются  не только в Аккайынском районе, но и за пределами области.

КММ « Аққайың ауданының Аграрлық колледжі»

Колледж сайтының мекенжайы: https://agrokolledg.jimdo.com

Негізгі: Солтүстік-Қазақстан облысы әкімдігінің «Аққайың ауданының Аграрлық колледжі»  КММ

Атауы: КММ « Аққайың ауданының Аграрлық колледжі»

Мекенжайы:  150305   Солтүстік-Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, с.Қиялы    Южная  көшесі-1

Телефоны:    8 71532-2-56-38 ( факс) 8 71532-2-58-78                       

8 71532-2-57-28     e-mail: kialpl3@mail.ru

Құрылған датасы: 1943 жыл

Мақсаты: Колледж жаңа инновациялық технологиялар негізінде  іс-тәжірибелік дағдысы бар, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, білікті маман даярлауды жүзеге асырады.

Мамандықтардың саны 5:

1.  Фермер шаруашылығы

2.  Ауыл шаруашылық техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

3.  Жол – құрлысы машиналарының техникалық пайдалану ( түрлері бойынша)

4.  Дәнекерлеу ісі

5.  Ісжүргізу және мұрағаттану (тараулар мен қолдану облысы бойнша)

 

 The communal state institution "Agrarian College of Akkayin District"

 College website address:https://agrokolledg.jimdo.com

 Basic: CSI "Agrarian College of Akkayin district" of Akimat of

 North-Kazakhstan region
Greeting:

 Name: CSI "Agrarian College of Akkayin district"

 Adress:  150305   North-Kazakhstan oblast, Akkayin district, Kiyaly village Yuzhnaya-1 Street

 Phones:    8 71532-2-56-38 (fax)                   8 71532-2-58-78

 8 71532-2-57-28  e-mail: kialpl3@mail.ru

 Foundationdate:1943

 Purpose: The College provides training of qualified specialists, competitive in the labor market, in conditions of practical-oriented training based on the use of innovative technologies.

 Numberofspecialties 5:

 1.The farm

2. Maintenance and repair of agricultural machinery

3. Technical operation of road-building machines (by types)

4. Welding case

5. Office management and archival science (by industry and application areas)

Учебные кабинеты

Общежитие